TUNNUSLUKUJA VUODELLE 2024

Kommandiitti-
yhtiöiden ja toiminimien tilinpäätöksissä saa edelleen tehdä toimintavarauksen, joka on 30% maksetuista palkoista.

SAVA-maksu palkoista
(ent. sotu-maksu):
1.1.–31.12.2024
1,16 %
Verovuonna 2024 sairausvakuutusmaksuluokkia on yksi. Sava:a maksetaan kaikista 16-67-vuotiaista.

 • TyEL
 • – sop. työnantaja: 25,12 %
 • – tilap. työnantaja: 26,12 %

 • YEL
 • – 18-52v.: 24,10 %
 • – 53-62v.: 25,60 %
 •  – 63-67v.: 24,10 %

YEL-työtulo on perustana sairaus-, äitiys- ja isyyspäivärahaan.

 • Palkansaajilta vähennettävät:
 • TyEL (17-52v.)
 • 7,15 %
 • TyEL (53-62v.)
 • 8,65 %
 • TyEL (63-67v.)
 • 7,15 %
 • Työttömyysvakuutus (17-64v.)
 • 0,79 %
 • Osaomistajan työttömyysvakuutus
 • 0,43 %
 • Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa 2024 maksettavista suorituksista 31.12.2023 voimassaolleiden pidätysprosenttien mukaisesti.
 • 1.2.2024 tulevat voimaan uudet verokortit.

Osakeyhtiön veroprosentti
20,0 %
Pääomatulon veroprosentti
30,0 %
yli 30.000 €:sta
34,0 %

Kaikkien yhtiömuotojen koneiden, laitteiden ja autojen menojäännöspoisto

25%/50%

Puhelinetu
20 €

Palkansaajien/Ky:n vastuunalaisten yhtiömiesten, sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien verovapaat korvaukset.


PÄIVÄRAHAT

 • Työmatkan kestoaika:
 • – Yli 6 tuntia
 • (osapäiväraha): 24 €
 • – Yli 10 tuntia
 • (kokopäiväraha): 51 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:

 • – Vähintään 2 tunnilla: 24 €
 • – Yli 6 tunnilla: 51 €

Muut:

 • – Ateriakorvaus: 12,75 €
 • – Kilometrikorvaus: 0,57 €
 • sekä 4 senttiä kilometriltä kutakin mukana kulkevaa henkilöä kohden.

Henkilöverotuksessa esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos siihen on lisättävää tai korjattavaa. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus palautetaan aina.


Vuonna 2024 edustusmenoista voidaan tehdä 50 % vähennys tuloverotuksessa.

Yrityksesi taloushallinnon ankkuri. © 2019 Mavico–Tilit Oy