TUNNUSLUKUJA VUODELLE 2020

Kommandiitti-
yhtiöiden ja toiminimien tilinpäätöksissä saa edelleen tehdä toimintavarauksen, joka on 30% maksetuista palkoista.

SAVA-maksu palkoista
(ent. sotu-maksu):
1.1.–31.12.2020
1,34 %
Verovuonna 2020 sairausvakuutusmaksuluokkia on yksi. Sava:a maksetaan kaikista 16-67-vuotiaista.

 • TyEL
 • – sop. työnantaja: 25,3%
 • – tilap. työnantaja: 25,3%

 • YEL
 • – 18-52v.: 24,1%
 • – 53-62v.: 25,6%
 •  – 63-67v.: 24,1%

YEL-työtulo on perustana sairaus-, äitiys- ja isyyspäivärahaan.

 • Palkansaajilta vähennettävät:
 • TyEL (17-52v.)
 • 7,15 %
 • TyEL (53-62v.)
 • 8,65 %
 • TyEL (63-67v.)
 • 7,15 %
 • Työttömyysvakuutus (17-64v.)
 • 1,25 %
 • Osaomistajan työttömyysvakuutus
 • 0,65 %
 • Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa 2020 maksettavista suorituksista 31.12.2019 voimassaolleiden pidätysprosenttien mukaisesti.
 • 1.2.2020 tulevat voimaan uudet verokortit.

Osakeyhtiön veroprosentti
20,0 %
Pääomatulon veroprosentti
30,0 %
yli 30.000 €:sta
34,0 %

Kaikkien yhtiömuotojen koneiden, laitteiden ja autojen menojäännöspoisto

25%

Puhelinetu
20€

Palkansaajien/Ky:n vastuunalaisten yhtiömiesten, sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien verovapaat korvaukset.


PÄIVÄRAHAT

 • Työmatkan kestoaika:
 • – Yli 6 tuntia
 • (osapäiväraha): 20 €
 • – Yli 10 tuntia
 • (kokopäiväraha): 43 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:

 • – Vähintään 2 tunnilla: 20 €
 • – Yli 6 tunnilla: 43 €

Muut:

 • – Ateriakorvaus: 10,75 €
 • – Kilometrikorvaus: 0,43 €
 • sekä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana kulkevaa henkilöä kohden.

Henkilöverotuksessa esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos siihen on lisättävää tai korjattavaa. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus palautetaan aina.


Vuonna 2020 edustusmenoista voidaan tehdä 50 % vähennys tuloverotuksessa.

Yrityksesi taloushallinnon ankkuri. © 2019 Mavico–Tilit Oy